Byvandring med historiska inslag

Vi var ett 40-tal personer som i en fantastisk majsol samlades nere på hamnplan. Där tog Maud och Lena emot för att ta med oss på en byvandring med nedslag i olika historiska berättelser om personer och byns utveckling ur deras perspektiv.
Vi fick veta att byn Spillersboda bestod av 3 gårdar, i varje fall från första halvan av 1600-talet, och som allteftersom avsöndrades och utvecklades till det som vi idag upplever som Spillersboda.

Stort tack till Maud och Lena för en trevlig eftermiddag!