Om Spillersboda by

Spillersboda är ett genuint skärgårdssamhälle som gått från fiskar- och jordbrukaråldern via pensionats- och ångbåtsepoken till det nuvarande samhället.

Spillersboda är en ort i Frötuna socken, Norrtälje kommun. Orten upphörde att betraktas som tätort 2010 på grund av att andelen fritidshus var för hög. Vid 2015 års tätorts-avgränsning hade metoden ändrats och Spillersboda räknades som en tätort igen, nu täckande ett mycket större område. Utöver det fasta invånarantalet på drygt 490 personer finns här cirka 1 500 fritidsboende.

I Spillersboda finns det en åretruntöppen affär, ett varv, en bygghandel och många bryggor samt en sjömack. Spillersboda har även stor betydelse för öbor som handlar och reser från orten. Många av de fastboende är egna företagare, ofta inom hantverksyrken.

I Spillersboda finns en idrottsförening, Spillersboda IF Norrtelje, som huvudsakligen har verksamhet inom bandy och friskvård med eget gym och bastu. Föreningen har en naturisbana och klubbhus bakom varvet, men sedan 2001 är den huvudsakliga bandyverksamheten förlagt till kommunens konstfrusna bandybana vid Sportcentrum i Norrtälje.

Historia

År 1535 omnämns Spillersboda första gången. På 1700-talet fanns det tre gårdar, två i Mutsunda och en i Spillersboda. Granne till Spillersboda är Håtö gård där Schewarna bodde. Säkert vet man inte var namnet härstammar ifrån, men en trolig förklaring är att det handlar om fiske. Första delen spillers kan syfta på fiskeredskapet utterbräda som också kallas spillernot. Eller från det äldre verbet spila. Att bereda, skära ut ryggben och spila fisken, d v s trä pinnar genom den uppfläkta fisken för att den därefter skulle kunna hängas upp på tork i speciella träställningar. Andra delen av namnet boda kunde betyda säsongs-mässig använd bebyggelse, som när fisken gick in för att leka.

1888 öppnar Carl Fridolf Westerblom en filial till affären i Mutsunda vid ångbåtsbryggan i Spillersboda. 1894–1895 byggs en ny affär i ett gult hus som fortfarande finns kvar vid bryggan, som senare blev ett av många pensionat i byn. Under senare delen av 1880-talet installeras de första telefonerna på orten och som telefonstation fungerade huset som ligger i backen bredvid den f.d. missionskyrkan. 1931 tar skådespelaren Axel Hultman initiativet och en idrottsförening bildas, Spillersboda IF. Hultman var som simmare Sveriges förste mästare i idrott 1891. 1932 börjar Norrtäljebussen köra till orten. Fram till slutet av 1940-talet trafikeras Spillersboda av Vaxholmsbolagets reguljära sjötrafik.

1919 bildades Spillersboda Varv och Slip. Varvet hade sin storhetstid på 1930-, 40- och 50-talen. Sågen har haft stor betydelse för orten. Spillersboda såg startades av Johan Eriksson 1903 och är fortfarande en av Spillersbodas största arbetsgivare, men nu som bygghandel. En folkskola fanns mellan 1888 och 1964. Skolbyggnaden finns kvar än i dag och ligger mitt emot den f.d. missionskyrkan.