Bli medlem

Den som äger, hyr, lånar eller på annat sätt frekvent brukar en fastighet inom föreningens verksamhetsområde kan, efter godkännande av styrelsen, vinna inträde i föreningen. En sådan person kallar vi för fastighetsbrukare. Föreningens verksamhetsområde är fastigheter inom byarna: Spillersboda, Stubboda, Mutsunda, Klemensboda samt hemmanet Lervik.

För att söka medlemskap ska följande uppgifter skickas till E-post info@spillan.se

Namn
Adress kompletterad med den fastighetsbeteckning medlemskapet ska kopplas till
Telefonnummer
E-postadress

Medlemsavgiften är 200 kr per år, vilken ny medlem inbetalar efter bekräftelse på att ansökan är mottagen.
Inbetalning kan göras på Bankgiro 5247-9508 eller via Swish 1234 996 740. Som avsändare/meddelande anges för- och efternamn eller fastighetsbeteckning.

Scanna koden med Swish-appen för enkel betalning