Kontakter

Föreningens adress:

Spillersboda fastighetsägareförening

c/o Michelle Cardonius

Stubboda 48

761 97 NORRTÄLJE

Org.nr: 802512-9027

Email: info@spillan.se

_______________________________________

Ordförande

Michelle Cardonius

Tel: 076 677 71 18

Mail: ordforande@spillan.se

Kassör

Jan-Åke Lindström

Tel: 073 642 35 77

Mail: kassor@spillan.se

Sekreterare

Tel: Helena Lindgren

073 344 25 99

Mail: sekreterare@spillan.se  

Ledamöter

Lars Eriksson
Tfn: 073 505 59 69
Mail: lars.eriksson@thermotech.se

Kristina Westerlund
070 937 15 91
Mail: kristinawesterlund90@gmail.com

Suppleanter

Stig Lindborg
Tfn: 070 617 14 05
Mail: stig.lindborg@outlook.com

Anders Lövkvist
Tfn: 076 849 44 00
Mail: anderslovkvist47@gmail.com

Gillis Mattsson
073 585 61 82
Mail: gillis.mattsson@gmail.com

Maria Lindqvist
Tfn: 073 961 16 90
Mail: maria.lindqvist@norrtalje.se

__________________________________________

Webbadministratör

Maria Lindqvist

Peter Carlén

Mail: webadm@spillan.se